ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

ക്വിസ് മത്സരം 7: ചോദ്യങ്ങൾ

 

20.9 2020 ഞായർ 7 PM

1 മുതൽ 18 വരെ

ചോദ്യങ്ങളോടൊപ്പം നൽകുന്ന 4 ഉത്തരങ്ങളിൽ നിന്നും ശരിയായത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഓരോ ഉത്തരത്തിൻ്റെയും ഇടതു വശത്തു കാണുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം മാത്രം ചോദ്യ നമ്പരിട്ട് എഴുതുക.

ചോദ്യങ്ങൾ

1  സോളമൻ്റെ പിൻഗാമി  A  ജറോബോവാം Bഅദോറാം C റഹോബോവാം D ഷെമായാ

2.  ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ മഞ്ഞോ മഴയോ  ചെയ്യുകയില്ല. ആരാണ് പറഞ്ഞത്  ?

Aഏലിഷ Bമിക്കായാ C ഏശയ്യാ Dഏലിയാ'

3   ദാവീദറിയാതെ സ്വയം രാജാവായി പ്രഖ്യാപിച്ച മകൻ ?

A  അദോനിയ B അബ്സലേം Cയോവാബ് Dഅബിഷാ ഗ്

4.  സോളമൻ രാജ്യം കൈകളിൽ സുസ്ഥിരമാക്കാൻ നിർമാർജനം ചെയ്ത അവസാനത്തെയാൾ?

A അമാസ B അഹിഷാർ C  ഷി മെയി Dഅദൊണി റാം

5  യഹോറാം ഏതു രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവ്?

A ഇസ്റായേൽ B യൂദയാ Cസിറിയ Dഏദോം 

6    സോളമൻ്റെ അധ:പതനത്തിനിടയാക്കിയത്?

A  പുരോഹിതനെ വധിച്ചത് B ധാരാളം പണം ചെലവഴിച്ചത് C   കൊട്ടാരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്. D വിജാതീയ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ചത്.

7.   ജസബലിനെ ഭയന്ന് ഏലിയാ ഓടിപ്പോയി വസിച്ചതെവിടെ?

A ബേർഷേ ബാ B സീനായ് C ഹോറെബ് D സറേ ഫാത്ത്

8.   ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവൻ്റെ ഹൃദയം കർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തി. ആരുടെ ഹൃദയം?

A. ആസാ B ബാഷാ Cഅബിയാം D സോളമൻ 

9.  രണ്ടു താലന്ത് വെള്ളിക്ക് അവൻ സമ റിയാമലവാങ്ങി. ആര്?

A. ഷെമോർ B ആഹാബ് C സിമ്രി D ഓമ്രി..

10  പടിവാതിൽക്കൽ ചവിട്ടു കൊണ്ടു മരിച്ചതാര്?

A നാലു കുഷ്ഠരോഗികൾ B ഇസ്റായേൽ പടത്തലവൻ C സിറിയൻ പടത്തലവൻD ഇസ്റായേൽരാജാവ്

11    ജസ് റേലിലെ വയലിൽ ചാണകം പോലെ കിടക്കും. ആരു്!?

A യോറാം B ജ സെബെൽ Cഅബിഷാ ഗ്  D ഗാദ്

12. ആഹാബിൻ്റെ ഭവനം നശിപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് ഏലിഷ വഴി ആരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി?

A. യേഹു B നെബാത്ത് Cഅഹിയാ  D യഹോറാം

13   എട്ടാം വയസിൽ രാജാവായതാര്?

A മനാസെ B ഹെസക്കിയ C. ജോസിയ D 

ആമോൻ

14.   ഹെസക്കിയായെ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ ബാബിലോൺ രാജാവ്

A.  മൊറോദാക് ബലാദാൻ B ബാലാ ദാൻ C ബാലാക് D മെറോദാക്

15.   നിയമഗ്രന്ഥം കണ്ടെത്തിയതാര്?

A.  ഷാ ഫാൻ B അഹീക്കാം C അക് ബോർ D ഹിൽക്കിയാ

16. ജറുസലേം പതന സമയത്ത് ആരായിരുന്നു രാജാവ്? 

A.  സെദെക്കിയാ. Bയെ ഹോയാക്കിൻ.  C പെദായ.  D യഹോവാ ഹാസ്

17.  നെബുക്കദ് നേസറിൻ്റെ കീഴിൽ ദേശാധിപതിയായിരുന്നത്?

A നെത്താനിയ B ഗദാലിയ  C തൻഹുമേD  സെറായിയാ

18.   ബാബിലോൺ രാജാവ് സൗമനസ്യത്തോടെ മോചിപ്പിച്ച യൂദാരാജാവ്?

A.  യഹോയാക്ക് B സെഫാനിയ C യൂദാ  D ഷാ ഫാൻ

19    തിരുഹൃദയപ്പള്ളി മൂറോൻ കൂദാശയിൽ പങ്കെടുത്ത അന്ത്യോക്യൻ പാത്രയർക്കീസ്?

20. വി. പാദ് രേ പിയോയുടെ മാമോദീസാപ്പേര്?

സമയം 8 മണി വരെ

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

സെമിത്തേരിയിലെ ക്രിസ്തുശില്പം

തിരുഹൃദയപ്പള്ളി കമ്മിററിയുടെ അഭ്യർത്ഥന അടൂർ തിരുഹൃദയപ്പള്ളിയുടെ നെല്ലിമൂട്ടിൽപടി ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷനിലുള്ള സെമിത്തേരിയുടെ മുൻ ഭാഗത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുശിൽപത്തിൻറ്റെ അംഗീകരിച്ച ഫോട്ടോയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.  ശില്പത്തിന് 16 അടി ഉയരമുണ്ടാവും. 5 അടി ഉയരമുള്ള പീഠത്തിലായിരിക്കും ഈ ശിൽപ്പം സ്ഥാപിക്കുക. അതായത് 21 അടി ഉയരത്തിലുള്ള ഒരു രൂപമായി ഈ ശിൽപ്പം അടൂരിൻറ്റെ ദൃശ്യഭംഗിക്ക്‌ കൂടുതൽ മിഴിവേകുകയും  മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയുടെ അടൂരിലെ സാന്നിധ്യം വിളിച്ചറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ക്രിസ്തുശിൽപ്പത്തിനും പീഠത്തിനും കൂടി ഏകദേശം 13 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവായി കണക്കാക്കുന്നത്.         മരുഭുമിയിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട പിത്തള സർപ്പത്തെ നോക്കി മഹാവ്യാധിയിൽ നിന്നു രക്ഷപെട്ടതു പോലെ, കാൽവരിയിൽ ക്രൂശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട ക്രിസ്തു സർവ്വജനത്തിനും രക്ഷയേകിയതുപോലെ, കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ നിന്നും നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്കീ ശിൽപം ഉയർത്താം. ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നേർച്ചയായി പങ്കെടുക്കുവാനും ഈ പദ്ധതിയെ  സഹായിക്കാനും സുമനസുകളായ ഏവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇടവക ട്രസ്റ്റി/സെക്രട്ടറിമാരെ ന

എട്ടുനോമ്പ് ഏഴാം ദിനം: സന്ദേശം

എട്ടുനോമ്പ് ഏഴാം ദിനത്തിൽ അടൂർ തിരുഹൃദയപ്പള്ളി ഇടവകാംഗം റവ. ഫാദർ വർഗീസ് പുല്ലുംവിളതെക്കേതിൽ നൽകുന്ന വീഡിയോ വീഡിയോ സന്ദേശം കാണുക.

എട്ടുനോമ്പ് അഞ്ചാം ദിനം: വീഡിയോ സന്ദേശം

എട്ടുനോമ്പ് അഞ്ചാം ദിനത്തിൽ അടൂർ തിരുഹൃദയപ്പള്ളിയുടെ മുൻവികാരി റവ. ഫാദർ ഗീവർഗ്ഗിസ് നെടിയത്ത് നൽകിയ വീഡിയോ സന്ദേശം.